เกี่ยวกับ ACU

เกี่ยวกับ เอซียู กรุ๊ป

ACU Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2018 โดยมีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และมีการตัดตั้งสำนักงานสาขาย่อยในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ไทย มาเลเซีย และอื่นๆ

ทาง ACU Group ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการทุ่มเทก่อสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชน โดยได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจในฮ่องกง และขยายสาขาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนแผ่อิทธิพลไปทั่วโลก ซึ่งทางบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนากระแสกลางจนถึงล่างของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก:

1. การออกและดำเนินการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชีย – หน่วยสุกลเงินเอเชีย หรือ Asia Currency Unit (ACU)
2. การทดลองและการประยุคต์ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเงิน การชำระเงิน แอปพลิเคชัน และการค้า
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชน รวมถึงการพัฒนาบล็อกเชนสาธารณะ ไลฟ์ฮู้ดแอพพลิเคชั่น การแลกเปลี่ยนและการพัฒนาระบบ e-wallet เป็นต้น
4. การแลกเปลี่ยน การศึกษา และการปลูกฝังความสามารถพื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน

แผนที่กลุ่ม ACU

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ACU ได้ช่วยประเทศต่างๆ ในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลประจำชาติขึ้นมาใหม่ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลนี้จะทำหน้าที่เป็นสกุลเงินประจำชาติ นโยบายนี้จะช่วยปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศในระดับสากลอย่างมีนัยสำคัญ

ACU follows a win-win situation policy and deploys all its expertise and technical resources to promote better life and healthier economy for governments that willing to adopt the new digitalized e-money, ACU.

Play Video